Onderzoeksteam wil licht in elke kleur vertragen voor sneller internet

Een internationaal team van wetenschappers is erin geslaagd om een grote hoeveelheid lichtfrequenties tegelijkertijd te vertragen. Op termijn zou deze techniek kunnen helpen om optische communicatie efficiënter te laten verlopen.

Volgens de Vrije Universiteit van Brussel hebben de wetenschappers een nieuwe methode ontdekt om licht te vertragen. Er zijn al manieren om lichtgolven met bepaalde frequenties te vertragen, maar die hebben geen invloed op de snelheid van de overige frequenties. "Daarom moet in zulke systemen steeds een compromis worden gesloten tussen de mate waarin het licht vertraagd wordt en de hoeveelheid kleuren waarmee gewerkt wordt", luidt het in de woorden van de VUBHierdoor zouden die technieken niet bruikbaar zijn voor optische communicatie.

Een lagere lichtsnelheid stelt onderzoekers in de toekomst wellicht in staat om licht bij optische communicatie efficiënter in goede banen te leiden, wat de doorstroom kan bevorderen. Ook stelt de universiteit dat het energiegebruik van netwerkonderdelen als optische routers en switches kan dalen, doordat deze efficiënter kunnen werken als licht de circuits trager passeert.

De onderzoekers baseren hun methode op de interactie tussen een lichtpuls en een dunne laag metamateriaal. Metaoppervlakken hebben invloed op lichtgolven in fase en kunnen daarmee optische signalen manipuleren. Ze hebben een tweedimensionale structuur waarvan de elektromagnetische eigenschappen bepaald worden door elementen die resoneren op subgolflengtes.

De wetenschappers stellen voor metaoppervlakken te ontwerpen die dikkere driedimensionale oppervlakken imiteren. "Deze specifieke configuratie creëert voor het licht de illusie dat de te overbruggen afstand veel groter is dan de werkelijke fysische afstand en vertraagt hierdoor in de praktijk het licht tot willekeurig te bepalen lage snelheden", aldus de VUB.

Het onderzoek is uitgevoerd door Vincent Ginis van de VUB, Philippe Tassin van Chalmers University, en Thomas Koschny en Costas Soukoulis van Iowa State University. Ze publiceren over hun werk onder de titel Broadband metasurfaces enabling arbitrarily large delay-bandwidth products in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Physics Letters.

Author: Ronver Systems

Copyright © 2012 Ronver Systems | sitemap | site by MoonWorks